Quản lý thời gian | Long Mai Nguyễn
Quản lý thời gian
Long
Long Mai Nguyễn
June 27, 2020
Play episode
Quý giá hơn cả bạc vàng,
Chính là một quỹ thời gian trong ngày.
Bé ơi, bé hãy làm ngay!
Một thời gian biểu với đầy thông tin.
Khi nào là giờ xem phim,
Khi nào giờ học, giờ tìm bạn chơi.
Giờ nào bé được đi bơi,
Giờ nào ăn uống, nghỉ ngơi ở nhà....
Bé đưa cho mẹ, cho cha
Xem thời gian biểu, thật là đáng khen.
3
0
Report

We're Here to Help You Communicate with Over 90 Million People.