Khâu cúc áo/quần | Long Mai Nguyễn
Khâu cúc áo/quần
Long
Long Mai Nguyễn
June 27, 2020
Play episode
Bé vân vê sợi chỉ,
Bằng đôi tay nhỏ xinh.
Và sâu kim thật giỏi,
Tự khâu cúc áo mình.
Lần lượt khâu từng mũi,
Trên vải mềm áo thơm,
Mắt tinh nhanh, khéo léo,
Cả nhà yêu bé hơn!
0
0
Report

We're Here to Help You Communicate with Over 90 Million People.