Trồng hoa, tưới cây | Long Mai Nguyễn
Trồng hoa, tưới cây
Long
Long Mai Nguyễn
June 27, 2020
Play episode
Cây con mà bé vui trồng,
Hôm nay nó đã, trổ bông sắc màu.
Bõ công bé tưới bấy lâu,
Bõ công chăm sóc, bắt sâu mỗi ngày.
Hoa xòe như những bàn tay,
Lung linh trong gió, ngất ngây hương nồng.
Cây, hoa yêu bé vô cùng,
Cảm ơn bé đã, một lòng chăm nom.
0
0
Report

We're Here to Help You Communicate with Over 90 Million People.