Phát biểu trước lớp | Long Mai Nguyễn
Phát biểu trước lớp
Long
Long Mai Nguyễn
June 27, 2020
Play episode
Hôm nay bé mạnh dạn,
Nói trước lớp nhiều người.
Giọng nói to, dõng dạc,
Miệng mỉm cười xinh tươi,
Bé dơ tay lên bảng,
Nêu ý kiến của mình,
Phong thái như diễn giả,
Say xưa bé thuyết trình.
Bé yêu ơi, giỏi lắm!
Tập nói trước đông người,
Là kỹ năng cần thiết,
Cho hành trang vào đời.
0
0
Report

We're Here to Help You Communicate with Over 90 Million People.