Nhìn thẳng người đối diện | Long Mai Nguyễn
Nhìn thẳng người đối diện
Long
Long Mai Nguyễn
June 27, 2020
Play episode
Khi con nói chuyện,
Cùng với mọi người,
Cái miệng phải tươi,
Mắt nhìn thân thiện,
Cho người đối diện,
Thấy sự tập trung.
Tránh nhìn lung tung,
Liếc ngang, liếc dọc,
Con cần phải học,
Cách nói, cách nhìn,
Thể hiện niềm tin,
Trong khi giao tiếp.
0
0
Report

We're Here to Help You Communicate with Over 90 Million People.