Tập đi xe đạp | Long Mai Nguyễn
Tập đi xe đạp
Long
Long Mai Nguyễn
June 27, 2020
Play episode
Con tập đi xe đạp,
Ngã là chuyện bình thường.
Ngã xong rồi đứng dậy,
Miễn là tránh bị thương.
Sau những lần như thế,
Con sẽ biết đi nhanh.
Đạp khắp đây, khắp đó
Như các chị, các anh.
Trong cuộc đời cũng vậy,
Cứ ngã là đứng lên.
Biết tự chịu trách nhiệm,
Và “có chí thì nên”.
0
0
Report

We're Here to Help You Communicate with Over 90 Million People.