"Steve notebook test - 1" - - Learn Vietnamese - Hanaspeak Notebook
Steve notebook test - 1
Stephen
Stephen Andrew Taylor
October 4, 2020
Tôi là Steve. Tôi làm viêc ở Dại sứ quán Anh. Tôi học tiấng Việt bốn lần môt tuần ở nhà. Tôi ₫ã soống ở Hà N ộ hai năm roi. Tôi có bon người ở nhà.
1
0 3
Corrections3
Avatar
Stephen Andrew Taylor
7 months ago
Tôi là Steve. Tôi làm viêc ở Dại sứ quán Anh. Tôi học tiâeng Việt bốn lần môt tuần ở nhà. Tôi ₫ã sống ở Hà Nội hai năm roi. Tôi có bon người ở nhà.
0
0
Read comments
Avatar
Stephen Andrew Taylor
7 months ago
Tôi là Steve. Tôi làm viêc ở Dại sứ quán Anh. Tôi học tieng Việt bốn lần môt tuần ở nhà. Tôi ₫ã sống ở Hà Nội hai năm roi. Tôi có bon người ở nhà.
0
0
Read comments
Avatar
Stephen Andrew Taylor
7 months ago
Tôi là Steve. Tôi làm viêc ở Dại sứ quán Anh. Tôi học tieng Việt bốn lần môt tuần ở nhà. Tôi ₫ã soống ở Hà Nội hai năm roi. Tôi có bon người ở nhà.
0
0
Read comments
Write a Notebook

Write in the Vietnamese language and get helpful corrections from native speakers.

We're Here to Help You Communicate with Over 90 Million People.