"Xin chào từ Nước Đức" - - Learn Vietnamese - Hanaspeak Notebook
Xin chào từ Nước Đức
Doris
Doris Klinnert
August 14, 2020
Tôi tên là Doris. Bảy tháng trước tôi đã sống ở Hà Nội. Bở vi corona tôi đã phải quay lại Đức. Tôi bồn. Tôi hy vọng tôi có thể trở lại Việt Nam sớm.
0
0 1
Corrections1
Avatar
Hiệp Huy Nguyễn
9 months ago
Tôi tên là Doris. Bảy tháng trước tôi đã sống ở Hà Nội. Bởi vì Bở vi corona tôi đã phải quay lại Đức. Tôi rất buồn bồn. Tôi hy vọng tôi có thể trở lại Việt Nam sớm (Tôi hy vọng có thể sớm trở lại Việt Nam).
0
0
Read comments
Write a Notebook

Write in the Vietnamese language and get helpful corrections from native speakers.

We're Here to Help You Communicate with Over 90 Million People.