"Các em có thấy hà nội rất nóng không?" - - Learn Vietnamese - Hanaspeak Notebook
Các em có thấy hà nội rất nóng không?
Dung
Dung Thanh Đỗ
July 14, 2020
Các em có thấy hà nội rất nóng không? Chị thích mùa hè ỏ nườc Đức. Ơ đây mát hơn. Chị hạnh phúc, vi sông vời con gái của chúng tôi và con trai.
Chị vẫn học tiếng Việt qua skype hai lần một tuần với giào viên Văn. Chị yêu học tiếng Việt với em ấy. Văn rất thân thiện, kiên nhẫn và chuyên nghiệp.
0
0 1
Corrections1
Avatar
Jabok Izu
9 months ago
Các em có thấy hà nội rất nóng không? Chị thích mùa hè ở nước Đức. Ở đây mát hơn. Chị hạnh phúc, vì sống với con gái của chúng tôi và con trai.
Chị vẫn học tiếng Việt qua skype hai lần một tuần với giáo viên Văn. Chị yêu học tiếng Việt với em ấy. Văn rất thân thiện, kiên nhẫn và chuyên nghiệp.
0
0
Read comments
Write a Notebook

Write in the Vietnamese language and get helpful corrections from native speakers.

We're Here to Help You Communicate with Over 90 Million People.