"Xin chào. Tôi tên là Phạm Thị Hương. Tôi là người Việt Nam. Rất vui được gặp các bạn." - - Learn Vietnamese - Hanaspeak Notebook
Xin chào. Tôi tên là Phạm Thị Hương. Tôi là người Việt Nam. Rất vui được gặp các bạn.
Hiệp
Hiệp Huy Nguyễn
June 23, 2020
Hi. Tên tôi là Phạm Thị Hương. Tôi là người Việt Nam. Xin cảm ơn!
1
0 1
Corrections1
Avatar
Hiệp Huy Nguyễn
A year ago
Hi. Xin chào! Tên tôi là Phạm Thị Hương. Tôi là người Việt Nam. Xin cảm ơn!
0
0
Read comments
Write a Notebook

Write in the Vietnamese language and get helpful corrections from native speakers.

We're Here to Help You Communicate with Over 90 Million People.