Bích Phướng - Youtube channel Vietnamese
Bích Phướng Channel

Bích Phướng

YouTube channel chính thức của Bích Phương, được quản lý bởi 1989s Entertainment. It's the official YouTube channel of Bích Phương from 1989s Entertainment.

No subscribers

2 topics

topics

All (2)

Bài hát (1)

0:24

Chuyện cũ mình bỏ qua!

Cụm từ thông dụng (1)

0:32

Thôi thì gắng một chút!

We're Here to Help You Communicate with Over 90 Million People.