Giang Ơi - Youtube channel Vietnamese
Giang Ơi Channel

Giang Ơi

Mình là Giang và mình ghi lại hành trình bước vào cuộc sống người lớn.

2 subscribers

3 topics

topics

All (3)

Câu khẳng định (2)

0:13

Đây mới chính là mình.

0:17

cảm hứng để các bạn sáng tạo

Thành ngữ (1)

0:23

Ván đã đóng thuyền

Mẫu câu giao tiếp (1)

0:17

Em nhím tội nghiệp bị cột chân

We're Here to Help You Communicate with Over 90 Million People.