VTV News - Youtube channel Vietnamese
VTV News Channel

VTV News

VTV NEWS là kênh tin tức online chính thức của Đài Truyền Hình Việt Nam.

2 subscribers

4 topics

topics

All (4)

Thành ngữ (1)

0:14

Đúng người đúng việc rồi đấy!

Đề nghị (1)

0:33

Hãy cùng tôi bắt đầu, ngay bây giờ.

Kinh tế (2)

0:31

Nhờ vào các biện pháp kiểm soát trên thế giới thì trong Quý III đang có những tín hiệu phục hồi.

1:16

Xuất khẩu gạo vào EU đến năm 2025 sẽ tăng tới 60% so với hiện nay

Giáo dục (1)

0:38

Lên phương án dạy học trực tuyến nếu như học sinh không thể đến trường vào tháng 9

We're Here to Help You Communicate with Over 90 Million People.