1977 Vlog - Youtube channel Vietnamese
1977 Vlog Channel

1977 Vlog

1977 Vlog là kênh hít hà Drama, kể một Story, bóc một vài fault và một đống những clip hài hước về cuộc sống xung quanh chúng ta theo phong cách 1977

4 subscribers

2 topics

topics

All (2)

Khen ngợi (1)

0:18

Bởi vì xinh đẹp là một tội ác.

Thành ngữ (1)

0:30

Anh muốn làm quen với em à?

We're Here to Help You Communicate with Over 90 Million People.