VTV24 - Youtube channel Vietnamese
VTV24 Channel

VTV24

VTV24 là đơn vị sản xuất các bản tin Tài chính kinh doanh, Tạp chí kinh tế cuối tuần & Chuyển động 24h với những thông tin thời sự được cập nhật nhanh chóng, chính xác nhất.

3 subscribers

5 topics

topics

All (5)

Thành ngữ (2)

0:25

Mọi con đường đều dẫn đến Thành Rome

0:30

Khéo ăn thì no, khéo co thì ấm

Câu khẳng định (2)

0:12

Quá thích!

0:27

1000 đồng/ 1 bát

Khen ngợi (1)

0:32

Bạn chắc chắn sẽ trở thành triệu phú của kiến thức.

Bản tin (4)

0:19

Người Việt đi du lịch Việt

0:09

Không được đắt đâu, rẻ lắm !

0:25

Không khó để giải thích đâu ạ.

0:23

Tạo cơ hội học tập cho toàn xã hội.

Câu hỏi (1)

0:34

Bạn nghĩ thế nào?

We're Here to Help You Communicate with Over 90 Million People.